1. Hjem
  2. Produkter
  3. Varmforzinking

varmforzinking.jpg

Varmforzinking (varmforsinking/galvanisering)

 - Oveflatebehandling av stålkonstruksjoner

Varmforzinking er en prosess der stålet etter rengjøring dyppes i flytende zink. Det dannes en legering mellom jern og zink som er meget korrosjonsbeskyttende og slitesterk.

Typiske bruksområder er alt som står utendørs, og eksempler på produkter er alt fra spiker til store stålbjelker.

Fordeler med varmforzinking:

  • Kostnader: I de aller fleste tilfeller den rimeligste korrosjonsbeskyttelsesmetoden
  • Levetid: 20-30 års levetid i maritimt miljø og 50– 100 år er normalt i innlandet
  • Pålitelighet: Enkel og lett kontrollerbar prosess. Feil oppdages umiddelbart.
  • Tidsbesparende: Kort produksjonstid sammenlignet med for eksempel malingssystemer.
  • Dekkevne: Ved neddypping i smeltet zink får alle overflater, både utvendig og innvendig samme korrosjonsbeskyttelse.
  • Dobbelvirkning: Beskytter på to måter. Zinkbelegget korroderer sakte og dersom det oppstår skader på belegget vil zinken beskytte skadestedet katodisk.
  • Enkelt å kontrollere: Er belegget jevn og fint og uten ubelagte flekker så er det bra. Beleggets tykkelse måles enkelt ved hjelp av et ikke-destruerende måleinstrument.

varmforzi.png